Kostel Archanděla Michaela

Charakteristika a stručný popisDrobná gotická stavba se zřejmě udržela v nezměněném stavu až do 1. poloviny
18. století, kdy se popisuje jako velice sešlá. K radikální změně dochází teprve těsně
po roce 1757 kdy začíná přestavba na barokní kostel. Interiér kostela je velice působivý a dobře zachovaný. Je tématicky zaměřený na cyklus o andělech. Po celé 19. a první polovinu 20. století byl pečlivě udržován. Jeho mobiliář se neměnil, pouze se opravoval. Hlavní oltář zdobí obraz Archanděla Michaela, socha sv. Terezie a sv. Josefa. Levý boční oltář je zasvěcen sv. Tekle a je doplněn sochou sv. Aloise. Pravý boční oltář je zasvěcen sv. Kryštofovi a je doplněn sochou P. M. Lurdské. Kazatelnu zdobí socha sv. Jana.
V roce 1857 byl zpracovaný soupis, kde byly zmiňovány sochy sv. Rocha a sv. Šebestiána. V současné době se tyto sochy v kostele nenacházejí. Původní varhany vyrobené v 18. století byly na počátku století 20. nahrazeny novými. Svědkové gotické stavby jsou osmiboká kamenná křtitelnice a dubecká pieta, která je v současné době uložena v depozitáři. Od počátku 19. století usilují občané o vznik dubecké farnosti.
V průběhu staletí se zde vystřídalo mnoho duchovních. Výjimkou nebyla i občasná přítomnost luteránských kněží.


coded by o-design ©