Kostel Archanděla Michaela

Seznam duchovních.....? - 1357 Perthold - působil v Dubci jako kněz
1357 Oldřich - 17. 3. 1357 po rezignaci kněze Pertholda byl jmenován
na jeho místo na návrh patronátních pánů Bohuslawa z Tasnovic,
Konráda z Kocova a Bohusche ze Svržna.
1657 Adalbert Hanika - administrátorem zdejší fary se objevuje bernartický farář. Dne 6. srpna 1757 žádal spolu s vikářem a děkanem z Horšovského Týna pražské arcibiskupství o možnost zvětšit a přestavět kostel v Dubci.
1786 - 1815 Adalbert Rauschar - stal se 1. Bělským farářem a působyl zde od
1. 1. 1786 do 29. 8. 1822. Krátkou dobu v letech 1786 - 1815 patřili do bělské farnosti i obce Dubec spolu s Třemešnou, Bezděkovem a Pavlíkovem.
1815 - 1827 Klement Jan - narodil se v Dobřanech v roce 1782 a ordinován byl
v roce 1807. Při zřízení lokálie v roce 1815 se stal prvním lokalistou.
Bydlel v č.p. 2, protože obyvatelé Dubce započali se stavbou fary
č. p. 25 teprve v r. 1821
1827 - 1830 Malkovský Josef - narodil se v Horažďovicích v roce 1786
a ordinován byl v roce 1811. Byl zde lokalistou.
1830 - 1857 Friedl Vojtěch - narodil se ve Lhotě1 v roce 1789 a ordinován byl
v roce 1816. Byl zde lokalistou. Roku 1846 získal titul "osobní farář".
1857 - 1885 Gebert Antonín - narodil se 21. 7. 1817 v Chodové Plané a ordinován byl v roce 1842. 13. 4. 1857 se stal posledním lokalistou a při změně lokálie na farnost jejím prvním farářem a to dne 16. 3. 1858. Roku
1885 byl penzionován a jako penzista vyznamenán r. 1892 titulem
"osobní děkan". Zemřel 13. 10. 1907 v úctyhodném věku 90 let.
1884 Tschiber - v roce 1884 předává farář Tschiber faru Matěji Tancerovi,
který byl kaplanem v Husinci
1885 - 1886 Tancer Matěj - narodil se v roce 1847 a ordinován byl v roce 1873.
Byl farářem v Dubci necelý rok, od 1. 6. 1885 do 13. 4. 1886, kdy
přešel jako farář do Starého Sedla.
1886 - 1887 Kolář Václav - narodil se ve Stožicích v roce 1859 a ordinován byl
v roce 1883. Spravoval farnost jako administrátor a později se zde
stal farářem – viz níže.
1887 - 1894 Schwuger Václav - narodil se v Kasejovicích v roce 1854 a ordinován
byl v roce 1883. Farářem v Dubci se stal 16. 11. 1887 a působil zde
do roku 1894. V tom též roce přešel jako farář do Prostiboře, kde
následující rok zemřel.
1894 - 1920 Kolář Václav - působil v Dubci již v letech 1886-1887. Přišel sem
z Bernartic. V roce 1913 získal titul "osobní děkan". Působil zde jako
farář až do roku 1920, kdy byl penzionován. Svoji životní pouť končí
ve Svaté Kateřině u Nýrska. Zemřel v roce 1930.
1920 - 1921 Pašek Josef - narodil se v roce 1889 a ordinová byl v roce 1914.
Působil v Dubci jako administrátor. Byl kaplanem. Zemřel v roce 1942
1921 - 1951 Hennek František - narodil se Zelaznu v tehdejším pruském, dnes
polském Slezsku v roce 1880. Ordinován byl v roce 1908. Kolem jeho
osobnosti je řada otevřených otázek. Jak se z rodného pruského
Slezska dostal do Pražské arcidiecéze, kde působil jako kněz na
různých místech v její západní části. Působil v Lomnici na Sokolovsku,
v Krajkové a v Boru. V roce 1921 přešel do českobudějovické diecéze
a stal se 1. 5. 1921 posledním farářem v Dubci, kde zůstal až do své
smrti dne 7. 3. 1951. Je pochován na zdejším hřbitově. V roce 1930
byl vyznamenán titulem „osobní děkan“. Přečkal zde německý zábor
v letech 1938 – 1945. V letech 1940 – 1945 byla farnost Dubec
přidělena pod jurisdikci biskupa v Řezně. I když kněžská matrika uvádí,
že byl německé národnosti, zůstal ušetřen po 2. světové válce
odsunu, kterého byli z německých kněží ušetřeni pouze ti, kteří byli
nacistickým režimem persekuováni, o čemž žádné zmínky dosud
nemáme. Mnozí využili možnost zvýhodněného odchodu – prakticky
s celým movitým majetkem. Zatímco mnoho německých kněží, kteří
sice zůstali mimo odsun, museli odejít po r. 1948, Hennek František
zde zůstává. Díky jeho trvalé přítomnosti zůstal kostel i fara ušetřeny
devastaci, která už krátce po válce v pohraničí postihla mnohé kostely,
fary, kaple … Dosvědčuje to i Hennekem vlastnoručně vyplněný
dotazník, který biskupská konsitoř rozesílala koncem roku 1947
na farnosti v pohraničí.
1951 - 1954 Brož František - narodil se v Zahorčicích 5. 5. 1917 a ordinován byl 14. 6. 1942 v Českých Budějovicích. Dubeckou farnost spravoval ze sousední farnosti z Bělé nad Radbuzou od 15. 7. 1951 do 30. 9. 1954. Zemřel v roce 1999
1954 - 1956 Roubal Václav - narodil se v Chudenicích 25. 10. 1916 a ordinován
byl 14. 6. 1942 v Českých Budějovicích. Dubeckou farnost spravoval
z Újezda sv. Kříže od 1. 10. 1954 do 1. 5. 1956. Zemřel 21. 10. 1988.
1956 - 1966 Harant Jan Norbert, OFMCap - narodil se v Sušici 11. 1. 1920
a ordinován byl v roce 20. 6. 1948 v Praze. Dubeckou farnost spravoval z Újezda sv. Kříže od 1. 7. 1956 do 15. 11. 1966. Zemřel
v roce 2001.
1966 - 1972 Václav Novotný - narodil se 6. 5. 1939 v Táboře a ordinován byl
23. 6. 1963 v Litoměřicích Za svého působení v Újezdě svatého Kříže požádal o tzv. laicizaci (zproštění povinností i práv kněze. V roce 1972 mu bylo vyhověno a mohl uzavřít i církevní sňatek. Po té co ovdověl mu bylo opět umožněno od 1.6.1999 kněžské působení v Plzeňské diecézi. Začal opět spravovat farnost Újezd svatého Kříže a farnosti
v okolí, kde pak působil až do 31. 10. 2003. Od 1. 11. 2003 pak působil jako výpomocný duchovní při filiálním kostele v Libíně (farnost Štěpánovice, vikariát České Budějovice – venkov) až do své smrti 21. 9. 2008. Rozloučení se konalo v kostele Božského Srdce v Libíně
v pátek 3. 10. 2008 a poté byly jeho tělesné pozůstatky převezeny
do Bělé nad Radbuzou, kde byly po mši svaté konané v kostele Panny Marie Bolestné uloženy do rodinného hrobu na tamějším hřbitově.
1972 - 1974 Kozel Josef Benedikt, CFSsS - narodil se 28. 7. 1927 v Nitře
a ordinován byl 27. 6. 1971 v Litoměřicích. S rodiči se přestěhoval
do jižních Čech, kde poznal Kongregaci bratří Nejsvětější svátosti.
V září 1949 složil věčné sliby a působil jako vychovatel internátu Kongregace v Bruntále. Kněžské svěcení přijal 27.6.1971. Dubeckou farnost spravoval z Újezda sv. Kříže od 1.8.1972 do 1.5.1974. Nejdéle působil v Benešově nad Černou (vikariát Český Krumlov) a v Pacově (vikariát Pelhřimov). V důsledku dopravní nehody prožil posledních deset let svého života upoután na lůžko a invalidní vozík v Kněžském domově ve Staré Boleslavi. Zemřel 23. ledna 2002. Rozloučení se konalo 30. ledna 2002 při mši svaté v 10:00 hodin v kostele Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích. Jeho tělo pak bylo uloženo mezi spolubratry Kongregace na hřbitově v Mladém.
1974 - 1975 Jelen Václav, - narodil se ve Staré Dobevi 12. 9. 1919 a ordinován byl 20. 6. 1948 v Praze. Dubeckou farnost spravoval z Újezda sv. Kříže od 1. 5. 1974 do 31. 7. 1975. Zemřel 27. 1. 1980 v Mukařově.
1975 - 1979 Fiala Miloš - narodil se v Praze v roce 1924 a ordinován byl v roce
1948. Dubeckou farnost spravoval z Boru u Tachova (pražská
arcidiecéze) od 15. 12. 1975 do 25. 6. 1979. Zemřel v roce 1979.
1979 - 1993 Born Vladimír - narodil se v Teplicích 11. 5. 1938 a ordinován byl
23. 6. 1968 v Praze. Po absoluteriu nastoupil jako kaplan do Chebu, potom jako administrátor farností v Hazlově, Krajkové a v Nejdku. Dubeckou farnost spravoval od 1. 11. 1979 z Boru u Tachova. Spravoval ji ještě v roce 1993, kdy byla farnost začleněna do nově zřízené plzeňské diecéze. Působil jako prezident Diecézní charity
v letech 2003 až 2007.
1993 - .... Václav Novotný - narodil se v Táboře 6. 5. 1939 a ordinován byl
23. 6. 1963 v Litoměřicích.


coded by o-design ©