Kostel Archanděla Michaela

Interiér a výmalbaZápadní část lodi vyplňuje kůr spočívající na třech klenebních polích oddělených pasy
a nesený třemi arkádami. Zábradlí kůru je sestaveno z masivních dřevěných kuželek. Vstup na kůr vede úzkým schodištěm v síle zdiva. Schody jsou kamenné, místy jsou
v nich druhotně použity i kamenicky opracované články nejasného stáří. Loď je
sklenuta čtyřmi poli valené klenby s nadokenními výsečemi. Klenební pole oddělují
pasy s geometrickou štukovou výzdobou.

Podpis malíře Josefa Wäga Štuková zrcadla s freskami vyplňují střední části kleneb
i výseče. Freska nad kůrem, spodobňující anděly troubící na pozoun, je signována Joseph. wäg. Fecit/ maller in haydt. Fresky mají osobitou jemně zastřenou barevnost. Byly namalovány malířem Josefem Wägem z Boru v letech 1772 – 1773. Od stejného malíře pochází i výmalba ohraničená štukovými rámci v presbytáři. Hlavní freska představuje korunovaci Panny Marie. V lunetách klenby závěru jsou vymalovány netradiční busty papeže a dvou církevních hodnostářů. Nad triumfálním obloukem
je vymalován znak patronátních majitelů z doby dokončení stavby kostela. Jedná se
o alianční znak Löwenstein-Schirnting, který můžeme přisoudit knížeti Františku Löwensteinovi a jeho manželce Marii Josefě, rozené Schirntingarové, která nechala pustnoucí kostel přestavět.

Alianční znak Löwenstein-Schirnting

Alianční znak knížete Františka Löwensteina a jeho manželky Marie Josefy rozené Schirntingárové, patronky kostela.

Zdivo presbytáře dosahuje síly 160 cm. Jsou do něho proraženy 3 okna, která mají opět stejnou úpravu jako okna lodi. Pasy vystupují z bohatě profilovaných hlavic pilastrů, které jsou pokryty mramorováním. Špalety oken jsou hladké. Okna byla původně zdobena vitráží. Podlahu lodi tvoří žulové plotny.


Elektroinstalace
V roce 1925 objednává farář Hennek osvětlení pro kostel, jehož instalace má činit 4.327,30 korun. Zakázku má provést firma Elektra Geselschaft m. b. H. ze Stoda.
V roce 1927 je opět zmiňováno zaplacení elektroinstalace kostela. Patronát z Boru
na to Hennekovi znovu sděluje, že pokud chce získat pro kostel elektrické osvětlení, musí mu je zaplatit obec.


coded by o-design ©