Kostel Archanděla Michaela

Patronátní právaDne 17. 3. 1357 po rezignaci odstupujícího plebána Pertholda byl na návrh patronátních pánů kostela vladyků Bohuslava z Tasnovic, Konráda z Kočova a Bohuše ze Svržna jmenován na jeho místo kněz Oldřich. V roce 1359 jmenují nového dubeckého kněze opět Bohuslav z Tasnovic se synem Bohušem ze Svržna, dále pak Gumpert z Kočova a jeho bratr Radislav. Majitelé Tasnovic vlastnili patronátní právo ke kostelu až do 17. století s výjimkou roku 1424, kdy se jako patron zdejšího kostela objevil Racek z Tupadel a Nechval z nedalekého Racova. V letech 1654 – 1717 byla patronkou paní Sibylla Maxmiliána ze Štampachu a na Vidicích (von Stampach auf Wiedlitz). V roce 1721 vlastnila patronátní práva nebo alespoň jejich podstatnou část Marie Josefa, kněžna Löwensteinová, rozená Širtingárová. Na rozdíl od Bernartic se na jejím panství v Olešné nenacházel žádný jiný kostel vyjma olešenské zámecké kaple. Možná právě proto, byla Marie Josefa hlavní iniciátorkou rekonstrukce rozpadlého dubeckého kostela. Po smrti Marie Josefy v roce 1788 se stal patronem kníže Dominik Konstantin Löwenstein. V 19. a počátkem 20. století byl patronem kníže von Karel Jindřich Löwenstein-Wertheim (Rosenberg). Od roku 1908 – 1945 vlastnil patronátní práva ke kostelu kníže von Alois Löwenstein-Wertheim (Rosenberg).


Z historických pramenů tedy vyplývá, že patronátní práva ke kostelu vlastnili:
- vladykové z Tasnovic kolem 300 let
- Štampachové 63 let
- Löwensteinové 224 let.


coded by o-design ©