Kostel Archanděla Michaela

Středověká svatyněVýrazné středověké pozůstatky jsou dodnes obsaženy ve stavbě barokního kostela. Původní gotická stavba vznikla patrně kolem poloviny 13. století. Skládala se z lodi o rozměrech asi 10x10 m a pravoúhlého presbytáře o rozměrech 8,5x6 m.

Zaměření kostela

Pohled na jižní fasádu kostela, zaměření z roku 2003. Úsečkou je vyznačen rozsah kostela z poloviny 13. století (Z. Procházka, Z. Procházka st).

Kostel byl vybudován z drobnějšího lomového kamene a pojen velice kvalitní maltou.
Ve spodních partiích zdiva se zachovaly i úseky středověké vápenné omítky. Nároží lodi i presbytáře byla armována opracovanými kvádry. Předzáklad gotického kostelíka byl sestaven z hrubě opracovaných žulových kvádrů a lomového kamene.
Patrně v souvislosti se založením kostela vzniklo i pohřebiště, které se kolem něho rozkládá.
Drobná gotická stavba se zřejmě udržela v nezměněném stavu až do r. 1721, kdy je kostel popisován jako velmi sešlý a bohoslužby se v něm konají pouze o církevních svátcích a o posvícení. I v dalším zápisu v tzv. druhém tereziánském katastru z roku 1757 je kostel popisován jako „kaple s lidem zasvěcená svatému Archandělu Michaelovi, která je však zchátralá“. Údaje o stavu kostela se vztahují k létům 1711-1740, kdy byly získávány údaje k vypracování katastru. V roce 1757 se začala přestavba na barokní kostel.


coded by o-design ©