Obec - historie - Kostel Archanděla Michaela

Varhany - Egidius Gartner, Jindřich SchiffnerPůvodní varhany postavil roku 1738 Egidius Gartner z Tachova za 31 zlatých a 15 krejcarů. Narodil se r. 1678 a zemřel 26. 6. 1762. Nejstarší generace této rodiny byli vyučení pekaři, kteří se patrně ze záliby věnovali řemeslu varhanářskému. Eugidius Gartner položil rodinnou varhanářskou tradici, která přetrvávala až do počátku romantismu v polovině devatenáctého století. Tvorba tachovské varhanářské dílny sahala po celém území západních Čech až do Prahy. Tam Gartnerové postavili význačný nástroj v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Bohužel převážná většina jejich nástrojů byla v minulosti poškozena nebo dokonce zničena. Výjimkou nejsou ani varhany v Dubci. Z roku 1878 za působení faráře Antonína Geberta se zachoval návrh na celkovou obnovu kostelního mobiliáře, který zahrnoval i opravu Gartnerových varhan. Ta byla skutečně provedena v roce 1883. Roku 1904 za faráře Václava Koláře měla být zahájena jejich kompletní rekonstrukce. Nakonec bylo rozhodnuto vyrobit varhany nové.

Postavení nových varhan bylo svěřeno varhanáři M. Zausovi z Chebu. Ten slíbil odebrat staré varhany (patrně kvůli cínovým píšťalám) a zaplatit za ně 90 korun. Nové varhany slíbil vyrobit za částku 1.906 korun a dodat je do 19. února 1905. Jelikož varhanář Zaus zemřel, byla práce svěřena varhanáři Jindřichu Schiffnerovi.

Štítek z varhan

Jindřich Schiffner se narodil ve Cvikově 28. 5. 1853 a zemřel 7. 3. 1938. Své první zkušenosti získal od svého bratra Karla Schiffnera, který se shodou okolností vyučil
v Praze u proslulého varhanáře Josefa Gartnera mladšího, posledního člena významného varhanářského rodu v Čechách Gartnerů z Tachova. Po jeho smrti
Karel Schiffner Gartnerovu dílnu převzal. Jindřich se dále zdokonaloval v několika předních německých varhanářských firmách. Po vážném onemocnění svého bratra Karla převzal dílnu, kterou rozšířil a přivedl ke značnému rozkvětu.

Dubecké varhany

Jeho závod se stal jedním z nejproduktivnějších výrobců varhan na přelomu 19. a 20. století v Evropě. Do r. 1916 postavil okolo 800 varhan. Varhany v Dubci byly vyrobeny v barokním stylu a jejich cena 1.906 korun byla patrně dodržena. Jindřich Schiffner žádá roku 1905 o kolaudaci, která proběhla 15. 10. 1905.


Dubecké varhany

V roce 1925 objednává farář Hennek opravu varhan
u tachovského varhanáře Helferta. Patronátní úřad v Boru mu však vzkázal, aby finanční částku na opravu získal
ze sbírek, protože patronát nemá na tyto výdaje peníze. Úředníci si uvědomovali Hennekovy manažerské schopnosti a věděli, že peníze jistě někde sežene.


Technické zvláštnosti varhan

Ovladače rejstříků: sklopky jako u harmonia nad manuálem
štítky na sklopkách
Pořadí sklopek: forte
spojky
rejstřík pedálu
rejstříky manuálu

Pedálová vzdušnice je za měchem u podlahy. Píšťaly jsou kvalitní, zinkové jsou jen
ty největší. Velká oktáva Salicionalu je společná s Principálem.
Dubecké varhany se dochovaly v původním stavu.

Sesterský nástroj vyrobený také varhanářem Jindřichem Schiffnerem ve stejném roce, který se liší od varhan v Dubci jen v detailech (pořadí rejstříkových sklopek, počet prospektových píšťal, místo rejstříku Octav 4´ je Flöte 4´), se nachází v kostele sv. Jiljí v Mělnici-vikariát Domažlice.


coded by o-design ©